Ana Sayfa Arama Galeri
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
Sosyal Medya

Kantin ihalesi yapılacak (Uşak haberleri)

Uşak’ta Ender-Kudret Erdem Ortaokulu

Uşak’ta Ender-Kudret Erdem Ortaokulu Kantini İhalesi Yapılacak

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ender-Kudret Erdem Ortaokulu’nun kantininin kiralanması için 26 Aralık 2023 tarihinde ihale düzenleyecek.

İhale, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10:30’da yapılacak. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin, 3. maddede yer alan belgeleri hazırlayarak 26 Aralık 2023 tarihine kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

İhalede muhammen bedel 50.000 TL olarak belirlendi. İhalede en yüksek teklifi veren kişi veya kurum, kantin işletmeciliği hakkını kazanacak.

İhalede aranacak şartlar şu şekilde:

Okul kantini
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak
 • İhaleye vekâletle girilmez. Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapılamaz.
 • Başka okul kantini işletiyor olmamak.
 • Gerçek kişi olmak (Vakıf veya tüzel kişi olmamak)
 • Sağlık yönünden sakıncalı olmamak
 • Öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi olma şartı aranır, yoksa ise işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.

İhaleye katılamayacak olanlar ise şu şekilde:

RESİM: İGFA
 • İhale Komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.
 • Daha önce kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri alıp ta teminatı yakanlar, belirli süre çalıştırıp bırakanlar ve denetimlerde hakkında olumsuz tutanak tutulanlar bir yıl süreyle ihaleye katılamaz.
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul veya kurumlarda daha önce kantin işletip te kira borcu olanlar.
 • İhaleye vakıf ve tüzel kişiler katılamaz.
 • Vergi borcu bulunanlar.
 • İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapanlar.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

İhale, okulun öğrencilerinin sağlıklı ve uygun şartlarda beslenmesini sağlamak, okul aile birliğinin gelirini artırmak ve okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.

https://usak.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_12/13100734_enderkudreterdemkantinihale.pdf

KÜTAHYA (İGFA) – Cumhurbaşkanı ve
Sıradaki Haber Erdoğan: 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli değil